Allt du behöver veta

om GDPR

Gissar att du hört talas om GDPR?

Vi vet att det kan kännas klurigt och inte helt lätt att överblicka vad allt betyder. Vi på Hotell Solhem Park har därför valt att sammanfatta vad lagen innebär för att du som gäst på ett enkelt sätt ska förstå hur vi tar hand om dina personuppgifter. Kanske inte det roligaste du läst? …men viktigt och intressant för dig som vill veta mer. Observera att nedan text inte är vår legala policys utan en förenklad sammanfattad beskrivning.

1. Allmänt om GDPR

Från den 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordning (GDPR). GDPR ersätter den befintliga personuppgiftslagen (PUL) och gäller för alla EU-länder.

2. Beskrivning av GDPR

GDPR har tagits fram för att skydda dig som kund och dina rättigheter avseende hantering och spridning av dina personuppgifter. Tanken är att du som vår gäst skall känna dig trygg med att dina registrerade uppgifter inte används på ett otillbörligt sätt. Nuvarande svenska PUL är egentligen grunden till GDPR och merparten av PUL återfinns i GDPR.

3. Vad är en personuppgift?

En personuppgift är sådana data som på något sätt identifiera dig som person. D.v.s. namn, adress, telefon, mail etc. Icke-personlig information om bokningar, försäljning och aktiviteter inkluderas inte då detta räknas som affärshemligheter och i många fall omfattas av bokföringsregler och redovisningsplikt.

4. Vem är Personuppgiftsansvarig?

Hotell Solhem Park har övergripande personuppgiftsansvar och bestämmer ändamålen för hantering, inhämtning och användning av de personuppgifter som du lämnar till oss.

5. Hur lagrar vi dina Personuppgifter?

Våra bokningssystem hanterar förhållandevis stora mängder persondata. Det är viktigt att skilja på vanliga och känsliga personuppgifter. Känsliga uppgifter är t.ex. etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexuella preferenser. Hotell Solhem Park kommer aldrig att ta in och samla data om känsliga uppgifter, dock så finns det fria fält i bokningsmotor och gästenkäter som ändå kan komma in i vår databas. Dessa uppgifter kommer endast oss tillhanda om du som gäst väljer att fylla i dessa uppgifter i våra enkäter, i annat fall är det inget som Hotell Solhem Park aktivt lagrar.

Så fungerar det:
Hotell Solhem Park uppmanar alla innehavare och användare av våra bokningssystem i tjänsten att inte föra in anteckningar av känslig karaktär i våra system. Du som gäst har alltid rätt att få ut en kopia på alla uppgifter som finns lagrade om dig, även sådant som lagras i fritextfält i kundregistret.

6. Vad sker vid en Personuppgiftsincident?

Om Hotell Solhem Park får ett dataintrång eller om en oavsiktlig förlust av personuppgifter inträffar kommer den personuppgiftsansvarige dokumentera incidenten och anmäla den till Datainspektionen och drabbade kunder inom 72 timmar.

Så fungerar det:
Vid eventuellt dataintrång i någon del av Hotell Solhem Park system upprättar vi anmälan för alla våra kunder inom 72 timmar.

7. Vad är ett Registerutdrag?

Om du har bokat en vistelse eller restaurangbesök har du rätt att få se de uppgifter som finns sparade om dig i våra bokningssystem.

Så fungerar det:
Du har som har ingått i ett kundavtal med Hotell Solhem Park har rätt att få information om vilka personuppgifter som lagrats om dig. Detta avser sådana uppgifter som kan användas för att identifiera dig som person. Icke-personlig information om bokningar, försäljning och aktiviteter inkluderas inte då detta räknas som affärshemligheter.

8. Kan ni radera mig ur era system?

Du har som har ingått i ett kundavtal med Hotell Solhem Park har rätt att få alla dina personuppgifter som finns lagrade om dig raderade. Tråkigt tycker vi eftersom vi gärna vill erbjuda dig som vår vän, bra erbjudanden och bättre service.

Så fungerar det: 
Du som har ingått ett kundavtal med Hotell Solhem Park har rätt att från och med den 25 maj 2018 få alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen borttagna. Detta avser sådana uppgifter som kan användas för att identifiera dig som person. Icke-personlig information om bokningar, försäljning och aktiviteter inkluderas inte då detta räknas som affärshemligheter och i många fall omfattas av bokföringsregler och redovisningsplikt.

9. Hur fungerar GDPR i praktiken?

Hotell Solhem Park har redan infört eller kommer att införa nödvändiga funktioner för att administratörer i våra bokningssystem senast den 25 maj 2018 ska kunna hantera alla GDPR-förfrågningar och begäranden ifrån dig (eller instruera användaren i hur denne själva kan använda funktionerna).

• InformationHotell Solhem Park och respektive hotells användaravtal innehåller all information om hur GDPR tillämpas och vilken information som lagras, hur länge den lagras och hur misstänkta incidenter och missbruk skall anmälas.

• Registerutdrag – Alla som har ingått i ett kundavtal med Hotell Solhem Park kan närsomhelst begära ut de uppgifter som finns lagrade. Personuppgifter i fält, fritext, och som kan identifiera dig som gäst lämnas ut. Begäran görs till info@solhempark.se

•Informationsunderhåll – För att ändra dina personuppgifter som finns lagrade om dig vänder du dig till info@solhempark.se för hjälp.

Hotell Solhem Park har även rätt att inom ett (1) år efter att du som kund besökt något av våra hotell, restauranger, spa eller annat marknadsföra oss mot dig i rimlig utsträckning utan ett samtycke, detta med den rättsliga grunden intresseavvägning.

• Om du har ingått i ett kundavtal med Hotell Solhem Park kan välja att bli borttagen från valda system eller som helhet. Du skall som i första hand vända dig till info@solhempark.se för att bli borttagen.

Ja, det var nog allt!

Hoppas vi ses snart, Hotell Solhem Park!